Všechny akční ceny u postelí a matrací jsou platné jen do 31.05.2024 !

Jak odstranit vrzání u postele

Co dělat když postel vrže ?

Není nic horšího, než spánek na vrzající posteli.  Někdy se projevuje vrzání i u nových postelí - nemusí to však vždy znamenat, že jste si koupili nekvalitní výrobek. Vrzání postelí není obvykle způsobeno nekvalitním materiálem rámu. Vrzající zvuk většinou způsobuje, že je mezi některými díly postele určitá "mikromezera" a díky tření těchto dílů o sebe vrzající zvuk vzniká. Pokud vaše dřevěná nebo kovová postel občas nebo pravidelně vrže, nabízíme vám pár rad, které by mohli vrzání odstranit.

1. Pokuste se určit přesnější příčinu či místo vrzání postele

Dochází-li k vrzání dřevěné postele většinou párkrát do roka, může to být způsobeno změnou povětrnostních podmínek tj přechod mezi suchým zimním obdobím ( málo se větrá a více topí ) a vlhčím letním obdobím. Pokud se vrzání vyskytuje celoročně, pokuste se zjistit přesněji místo vrzání.

Z postele sundejte matrace a také rošty. Na holý rám postele zkuste v jednotlivých místech silou zatlačit a poslouchejte, zda poznáte roh, ze kterého se vrzání ozývá. Pokud se stane, že se vrzání neprojeví, položte do postele rošty a celý postup opakujte. Někdy se může stát, že vrzání uslyšíte z více míst. Ani v tomto případě není nic ztraceno.  Provedením několika preventivních opatření lze vrzání postele odstranit.

Rohové spoje na vrzající posteli

Rohové spoje bývají nejčastější příčinou vrzající postele. Je potřeba je promazat a pevně dotáhnout.

2. Promazejte a dotáhněte rohové spoje

Nejčastější příčinou vrzání postele bývá mikrovůle ve spoji mezi čelem a bočnicí postele. Všechny čtyři rohové spoje proto povolte a promažte mezeru mezi čely a bočnicemi. K promazání můžete použít například vosk, svíčku nebo také olej ve spreji ( např. silikonový ). Po promazání rohové spoje zase zpětně pevně dotáhněte. Pevným dotažením spojů docílíte odstranění již zmíněné mikromezery, ve které mohou styčné plochy o sebe třít a vrzat.

Promazání rohového spoje na vrzající posteli

Detail rohového spoje na posteli. Styčnou plochu mezi čelem a bočnicí je potřeba povolit, dobře promazat a opětovně stáhnout.

3. Promazejte styčnou plochu rámu postele a roštu

Častou příčinou vrzání bývá pohybující se rošt na rámu postele. Malý pohyb zvláště lamelového roštu v rámu není na škodu. Tření ploch roštu a rámu však může také způsobovat vrzání. Promažte proto všechny plochy, kde se u vašeho lůžka dotýká rošt rámu postele. Nejčastěji to bývá na podpěrách u bočnic a u dvoulůžek také v místě středové výztuhy. Na promazání použijte stejné prostředky, jako u rohových spojů.

Promazání roštů na posteli

Promazejte všechny plochy, kde se rošt dotýká rámu postele.

4. Promazejte třecí plochy u lamelových roštů

Někdy se stává, že po promazání a dotažení rohových spojů a styčné plochy roštů se vrzání stále projevuje. Pokud máte na posteli polohovací lamelové rošty nebo rošty s nastavitelnou tuhostí, může být vrzání způsobeno třením ploch ve vlastní konstrukci roštu. Prohlédně si proto dobře váš rošt a promažte místa, u kterých se mohou dvě plochy dotýkat, nebo při polohování potkávat. U roštů s možnosti nastavení tuhosti promažte prostor mezi dvěma lamelami, které jsou mezi sebou spojeny plastovými posuvníky. Průhybem lamel dochází k jejich vzájemnému posouvání a vznikající tření může rovněž způsobovat vrzání.

Vrzající rošt u postele

Promazejte plochy, kde se dotýkají jednotlivé části roštu a promazejte styčnou plochu mezi zdvojenými lamelami.

5. Závěrečná kontrola

Na závěr zkontrolujte, zda-li jste opravdu pečlivě promazali všechny styčné spoje a kování, které by mohli vrzání postele způsobovat. U 99% případů se vrzání postele po kvalitním promazání odstraní. Mohou se vyskytnout i případy, kdy je vrzání způsobeno špatnou kvalitou vlastního materiálu na postel, ale jde spíše o vyjímku.